صیقلی قرضه ها مهم تریم چالش دانشگاه علوم پزشکی لرستان

بوسیله گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا نیکبخت تو جمع خبرنگاران مهم ترین چالش دانشگاه علوم پزشکی را صیقلی بدهکاری ها عنوان کرد و افزود: این دانشگاه بالغ پهلو ۳۷۴ میلیارد تومان در جزء تجهیزات، حقوق، کارانه پزشکان و پرستاران، حقوق کارگران شرکت های خدماتی و تأسیساتی و آشپزخانه بدهکار است.

وی تصریح کرد: کبیر به خشکی امدن ۳۳۱ میلیارد تومان درون مدخل پروژه های عمرانی بدهکاریم که امیدواریم مسئولین استان راه حلی فوری، اورژانسی و شدید برای حل این معضلات لحاظ کنند.

نیکبخت افزایش کرد: درون بخش های متنوع رشته هایی را نیاز داریم که این اساسی را به وزارت بهداشت اعلام کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در شهرستان های محروم متخصص جراحی مغز و اعصاب، ارتوپد، چشم، نسوان و بی هوشی حاجت داریم.

وی امتداد رحم: در شهرستان ها چهار تخصص واقعی را نداریم، فنی غش و نسوان کم داریم، اما در مورد جراحی تویی وضعیت مان بهتر است.

مهتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: بخاطر حل معضلات بیمارستان ها باید به این مراکز نافرمانی و مشکلات آنها را مطالعه کنیم و جلساتی را با همدلی و همفکری بخاطر حل این معضلات تشکیل می دهیم.

مهتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه درون حوزه درمان نظارت ها را ایفا می دهیم، یادآور شد: به خشکی امدن اساس کمیسیون ماده ۱۱، ۳۴ پرونده را بررسی کردیم که در این پرونده ها تعطیلی مطب و سازمان درمانی، ارجاع به دادگستری و برخوردهای مختلفی مطابق قانون مطالعه خواهد شد.

انتهای پیام