در حوزه ترقی جایگاه مدیریتی زنان نباید وارد چالش رقابت های جنسیتی شویم

به گزارش ایسنا،دکتر منصور غلامی در دومین جلسه مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که امروز (سه گانه شنبه) تو باغ موزه نگارستان برگزار شد، بیان داشت: توجه و تمرکز ما درون تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزه های مرتبط با فعالیت های بانوان باید مبتنی کنار توانمندی ها و استحقاق های زنان و عادت های بروز آن باشد. تو این عرصه چنانچه بخواهیم بوسیله رقابت و نگاه جنسیتی تأکید کنیم حتماً شکست خواهیم خورد.

وی درون امتداد بر “لزوم نصیب برداری حداکثری از ظرفیت های مدیریتی، علمی و نوکری رسانی بانوان در پهلو نقش مؤثر آنها داخل امور قوم” مداومت کرد و افزود: نگاه ما داخل این بخش باید به گونه ای باشد که بانو ها به نشانی عضوی از اجتماع هر کجا که توانمندی و ظرفیت آنها سلب می کند، در رله و موقعیت خدمتگزاری و اثربخشی قرار گیرند و به فعالیت بپردازند.
دکتر غلامی در جزء دیگری از سخنان خود به روند خوب هماهنگی مشاور وزیر علوم درون امور بانوان با مشاوران نسوان در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جمعیت برگزیده ای از بانوان را داریم که از حجم های بالایی برخوردار هستند و بوسیله عنوان الگو و مرجع بیش ارزشمندی در جامعه به شمار می آیند.

وی افزود: ما داخل میان بانوان تحصیل کرده، از جامعه علمی قدرتمندی برخوردار هستیم و با برقراری میتینگ های کارشناسی و خاص می نبوغ از جامعه زنان دانشجویی، اعضای هیئت علمی و کارکنان بخواهیم که داخل جهت نمو علمی و فرهنگی شان تلاش بیشتری کرده و توانمندی هایشان را از اسلوب های بسیاری داخل اجتماع نشان دهند.

وزیر علوم تاکید کرد: مشاوران زنان در دانشگاه ها باید تلاش کنند تا نگاه مدیران در راه ترقی فعالیت های مرتبط با بانوان تغییر کند؛ چرا که تأثیرگذاری داخل نگاه مدیران می تواند در پیشبرد دستور کار های مرتبط با حوزه بانوان بسیار مؤثر باشد.

وی با اشاره بوسیله میزان جذب اعضای هیئت علمی زوجه تو دانشگاه ها گفت: درگذشته جذب اعضای هیئت علمی عیال تو دانشگاه ها کمینه از ۲۰ درصد حیات ولی درون سال های ۹۶ و ۹۷ این آمار به حدود ۲۷ درصد رسیده است. این امر نشان دهنده نگاه مثبت در وزارت علوم و مجموعه آموزش برجسته در جذب اعضای هیئت علمی عیال است.

به گزارش اداره بی مو روابط اشتراکی وزارت علوم، جلسه یک روزه مشاوران امور زنان و قوم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با درگاه دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بانو طبیب ابتکار، دستیار امور زنان و خانواده رئیس جمهور و خانم دکتر کیاسالاری، مشاور وزیر علوم در امور بانوان در باغ موزه نگارستان تهران از بامداد امروز آغاز شد و تا عصر امروز ادامه می یابد.

سخنرانی بعضی از مشاوران امور بانوان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، نمایش گزارش عملکرد مرزوبوم مشاوران، بحث و بررسی درخصوص چالش های پیش روی مشاوران درون اجرای وظایف و بررسی تطویل وظایف مشاوران زنان و خانواده دانشگاه ها از عموم محورهای این کنفرانس عنوان شده است.

انتهای پیام