التماس شورای عالی انقلاب فرهنگی بخاطر تکثیر سن سربازی

به گزارش ایسنا،دکتر کارفرما سعید عاملی در میتینگ کنکور، چالش ها و راهکارها ضمن بیان این پیغام با مداومت بر اینکه کار غیرعلمی و غیر تخصصی درون کنکور نخواهیم داشت، گفت: رویکرد مشورای برجسته انقلاب فرهنگی این است که به ذینفعان کنکور توجه کنیم. من در ۴ سرزمین خارجی یادگیری کرده و با نظام پذیرش برخی از کشورها آشنا هستم، برای کنکور متد حل حیات دارد و نباید از آن غول بی شاخ و دمی درست کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: نباید تنگ کردن پیاده شدن روی دانش آموزان را فشرده کنیم، دانش آموز زمانی که ۱۸ ساله می شود به او می گویند یا کنکور یا سربازی. که این باعث می شود برخی از این دانش آموزان در رشته هایی که علاقه ندارند در دانشگاه ها پذیرش شوند تا به سربازی نروند. می توانیم صحبت کنیم گرداگرد سربازی را عقب بندازیم تا در این دو سال سست شدن از روی دانشجو برداشته شود.

دکتر عاملی تاکید کرد: شورای تنش اسلامی با قیام تولد شد و دو وظیفه عمده دارد یک وظیفه آن سیاستگذاری برای خرد و فناوری و وظیفه دیگر فعالیت تو مملکت فرهنگی بوده است که باید به این تزیین اعتماد لازم شود و درون حالی که اکنون ۳۲ شورای عالی دیگر دستگاهی و بخشی وجود دارد، این شوراها نباید درون این مسائل ورود بی پرده کنند.

نویسنده شورای برجسته انقلاب فرهنگی تو فرجام با ابرام بر اینکه مدل جدید کنکور بهتر است تدریجی عمل شود، گفت: فعلاً داخل حال مطالعه مباحثه کنکور هستیم و بوسیله نظرم بهتر است مدلی را طراحی کنیم که بتوانیم اجرای آن را تدریجی انجام بدهیم اما باید یک مدلی داشته باشیم تا مسیر ما را مشخص کند. ما کار عجله ای و غیر تخصصی بدون در دید گرفتن نظرات دانشگاه ها نخواهیم داشت و نباید همه دانشگاه ها را با یک رویکرد جلو ببریم.

انتهای پیام