ضرورت ارتقاء قطع و کیفیت گسیل های عتبات دانشگاهی

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مرتضی مطهری پور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در مجمع آسیب شناسی بیست و یکمین دوره اعزام عتبات دانشگاهیان،ضمن اعتراف این مطلب اظهار کرد: باید با بررسی نقاط قوت و سقوط های احتمالی دوره قبل، دستور کار ریزی برای دوره جدید داشته باشیم و بتوانیم با پروگرام های فرهنگی مناسب، کمیت و چونی اعزام های دانشگاهی را ارتقاء دهیم.

وی امتداد رحم: این میتینگ با شعار طاسی آسیب شناسی دوره بیست و یکم، مشکلات و عیوب احتمالی عتبات دانشگاهیان در جزء اجرایی و فرهنگی، بررسی راهکارهای ارتقا و پیشرفت همه جانبه، همفکری، ساختن تعامل و همگرایی تو بخش های متنوع برگزار شده است .

پس ازآن نمایندگان عتبات دانشگاهیان که در دوره بیست و غره داخل شهرهای مهذب نجف اشرف،کربلای معلی و کاظمین حضور داشتند نقطه نظرات خود را در خصوص گسیل دانشگاهیان بیان نمودند.

بوسیله گزارش پایگاه وقوف رسانی لبیک؛ دراین جلسه حاج علی اکبری و صادقی؛نمایندگان ستاد در نجف اشرف،حاجی زاده و فیروزپور،نمایندگان ستاد درون کربلای معلی و پارسا و آرایی نمایندگان ستاد درون کاظمین در این جلسه جناب داشتند.

انتهای پیام