حواشی یک تحصن سه گانه هفته ای

به گزارش ایسنا، یکی از دانشجویان اطراف کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از اواخر ماه گذشته نسبت بوسیله آنچه که از آن بوسیله عنوان هنرپیشه دار شدن نشانی می کند با در دست ستاندن پلاکاردی برابر قفسه مرکز دانشگاه تحصن کرده و خواستار علنی شدن وضعیت تحصیلی خویشتن داخل دوره دکتری شده است.

این دانشجو که در نوزهمین روز تحصن خود استراحت دارد رتبه ۱۰ آزمون دکتری سال ۹۸ در رشته حقوق را کسب کرده است اما مدعی است که به دلیل سابقه فعالیت صنفی تو دوره دانشجویی به اذن حراست دانشگاه در مصاحبه علمی رگه شده است.

در همین زمینه طبیب مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران داخل گفت و گو با ایسنا بیان کرد: مسئله این دانشجو به هیچگاه عنوان سیاسی حلق. در واقع او توقع می درنگ علی رغم تصرف تشخیص قبولی در دوره دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران صیت او را به عنوان پذیرفته نهایی اعلام نشده است که البته این توقع دروغی بیش تراشیدن.

وی تو امتداد با ابرام بر اینکه رتبه دانشجویان داخل آزمون کتبی اطراف دکتری عزب معیار پذیرش محسوب نمی شود، گفت: دانشجویان دکتری دانشگاه ها علاوه پیاده شدن آزمون کتبی تو دوره دکتری باید داخل مصاحبه نظریه نیز شرکت کنند. دانشجویی که نتوانند رتبه قابل قبولی در دوره مصاحبه کسب کند. اگرچه رتبه کتبی آنها خوب باشد اما نمی توانند بوسیله دانشگاه دخول کنند. همچنانکه امسال رتبه یک کنکور بوسیله دلیل حاضر بودن تصرف حد نصاب لازم در مصاحبه درون لفافه تئاتر نیز پذیرفته نشده است.

دستیار فرهنگی دانشگاه تهران با اصرار به خشکی امدن اینکه تشخیص و ترازنامه مصاحبه دانشجوی معترض بوسیله وی نمایش شده، خاطرنشان کرد: این دانشجو مدعی حیات که اساتید نمره و حد نصاب لازم را برای پذیرش او داخل دانشگاه اعلام کرده اند ولی دانشگاه به دلیل فعالیت های سیاسی او مانع پسند شده است. در صورتیکه این ادعا واقعیت ندارد. من حتی کارنامه مصاحبه او با اساتید و تشخیص ای که اساتید اطلاع دادن کرده اند را به خود دانشجو نمایش دادم.

دکتر سرسنگی در خصوص این مطالبه که دانشجوی مورد رویت بوسیله دلیل بازیگر دار شدن از پذیرش تو حوالی دکتری دانشگاه تهران منع شده است نیز گفت: به یقین این دانشجو نمره قبولی را برای پذیرش در گرداگرد دکتری دانشگاه تهران تصرف نکرده و ادعای رگه تصویب او به برهان ستاره دار شدن واقعیت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه مناظره هنرپیشه دار شدن عین داشت، یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران که سابقه طولانی تو انجام فعالیت های سیاسی دارد طبیعتا باید این دانشجو نیز از پذیرش داخل دانشگاه ها به دلیل هنرمند دار شدن منع می شد. این درون حالیست که امسال این دانشجو علی رغم سابقه دیپلماتیک درون مقطع مبصر دانشگاه تهران پذیرفته شد و طریق کلاس های درس حضور دارد. بنابراین اینکه دانشجویی با بوسیله دست گرفتن تابلویی گروهی از دانشجویان را دور خویشتن جمع یواش و با احساسات آنها بازی نرم محکم زدودن.

طبیب سرسنگی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران که چندین مقابل دانشجوی مدعی، فعالیت سیاسی اجرا داده و حتی هفت سال همچنین سابقه اسارت شدن را دارد، همچنین از تحصیل محروم نشده و امسال درون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پذیرفته شد.

دستیار فرهنگی دانشگاه تهران با تاکید پیاده شدن اینکه بوسیله هیچ عنوان این دانشگاه مسائل علمی را با مسائل صنفی و سیاسی درگیر نمی کند، افزود: دانشجوی مدعی به دلیل مسائل سال ۹۶ در محکمه بدوی به ۶ سال زندان محکوم شد که البته این حکم در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است. بوسیله همین سبب این دانشجو مدعی است که بوسیله برهان فعالیت های سیاسی ستاره دار شده در حالیکه ما همین امسال دانشجویانی را پذیرش کردیم که سال ها به برهان فعالیت های سیاسی در زندان حضور داشتند. 

دکتر سرسنگی خاطرنشان کرد: روند اعتراض دانشجویان به مسائل آموزشی باید به این شکل باشد که آنها نامه اعتراضی خود را به واحد مربوطه ارسال کنند. غلام تا اینکه به این دانشجو تاکید کردم که لمحه ملاقاتی با رئیس دانشگاه هماهنگ کنند که البته او این پیشنهاد را نپذیرفت و جای تعجب دارد محدودیت که خواسته آموزشی دارد چرا باید این ملاقات را نپذیرد. در واقع روانی این فرد بوسیله هیچ عنوان آموزشی محو و دنبال ایجاد فضایی است که بر ماخذ آن تلقین درنگ که دانشگاه با دانشجویان اصابت مناسبی ندارد.

وی خیال نشان کرد:دانشجوی معترض باید به این موضوع بیندیشد که چه ویژگی های از فعالیت سیاسی دارد که تزیین و مجموعه دانشگاه برای تعلیق یا هنرمند دار شدن اون اقدام کنند، بدبختانه این بی نظیر خویشتن را مبارز اصلی ایران فرض می کند در حالیکه اصلا همچین خیالی جماز نیست و این دانشجو دچار نوعی خودشیفتگی شده است و با دنباله این نوع اقدامات نمی تواند دانشگاه را بخاطر تصویب در پیرامون دکتری عرشه فشار قرار بدهد

این در حالی است که دانشجوی فوق با انتشار جوابیه ای در گروهای صنفی دانشجویی فضای مجازی ادعا کرده است: اداره سنجش آموزش کشور در کارنامه نهایی آزمون دکتری من جمله «نقص تو پرونده و مراجعه به دایره سنجش» را درج کرده است. نیز تاکنون دبیرخانه برگزینی دانشجو بوسیله درخواست من مبنی بر صدور کارنامه نهایی کنکور دکتری پاسخ سلبی داده و آن را منوط به دستور نهاد امنیتی سرزمین دانسته است.

داخل ادامه این دانشجو با رمز به اظهارات کمک فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص وضعیت تحصیلی اش مدعی شده است: مقایسه غلام با دیگر دانشجویان دارای سوابق فعالیت دیپلماتیک و …  بسیار زیبنده تامل است. پیشنهاد می کنم آقای سرسنگی انگشت اتهام یار را به سمت مسئولین دانشگاه، سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم بگیرند که با عدم حمایت خود از فعالین صنفی زمینه ساز بروز ناخرسندی شده اند.

این دانشجوی متحصن در عاقبت ادعاهای خود با بیان اینکه درخواست کنونی من رفع هنرپیشه داری و ثبت نام در دانشگاه است، مطرح کرد: اقدام غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص تشخیص مصاحبه ام را متعاقباً از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهم کرد.

انتهای پیام