ابلاغ محاکمه های نظارت پیاده شدن تشکل های اسلامی دانشگاه ها

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا غفاری در نشست شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و نمایندگان وزیر درون هیئت های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه های منطقه یک، اظهار کرد: با توجه بوسیله جلال فعالیت تشکل های اسلامی در سبب تکثیر خرد دیپلماتیک دانشگاهیان و ضرورت برنامه ریزی برای حاضر آوردن سطح نشاط اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه ها اخیرا اهداف، محاکمه ها و رویکردهای اجرایی و اقدامات هیئت های بازرسی بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها را ابلاغ کردیم.

وی همچنین با اشاره به نزدیکی روز دانشجو، بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه و بحث عفاف و حجاب، تصریح کرد: اضافه مشارکت گروه های متنوع در دانشگاه و پذیرش فرق دیدن و دلخواه و ضرورت گفت وگو و پروگرام ریزی بخاطر رشد فکری و اعتلای فعالیت های فرهنگی و مدنی در دانشگاه از اهم رویکردهای این معاونت به شمار می رود.

به گزارش پایگاه خبر رسانی معاونت فرهنگی و مدنی وزارت علوم، غفاری داخل ادامه افزود: تسهیل تو فرایند اداری و امور اجرایی تشکل های اسلامی و فعالان فرهنگی و اجتماعی، تنظیم ربط و تعامل با سایر نهادها و سازمان های خارج از دانشگاه، مجهز آوردن ماخذ حضور مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی داخل دانشگاه ها، حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات اندوه اندیشی و تسریع درون امور اجرایی داخل جهت آشنایی دانشگاهیان با رویدادهای ایران و جهان از سایر اهداف و سیاست های هیئت های نظارت پیاده شدن تشکل های اسلامی محسوب می شود.

کمک فرهنگی وزیر علوم با رمز به رویکردهای اجرایی جلسات هیئت های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها، اظهار کرد: برگزاری منظم جلسات به منظور ایفای نقش هدایتی و نظارتی این هیئت ها بر وضعیت تشکل های دانشجویی، به کارگماری کارشناسان مجرب بوسیله مسائل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان مسئول دبیرخانه هیئت نظارت، نظارت پیاده شدن روند برگزاری انتخابات تشکل های اسلامی بر اساس مفاد آیین نامه پیش بینی شده، تسریع درون بررسی طرح ها و دستور کار های تشکل ها، ارتباط و تعامل فعال بین تشکل ها و ابداع تمهیدات لازم برای ویژه مکان مناسب در مرزوبوم معاونت های فرهنگی و اجتماعی ازجمله رویکردهای اجرایی برای این هیئت ها بوسیله احصائیه می رود.

انتهای پیام