ابلاغ سیاست های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ها

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا غفاری در مجمع شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و نمایندگان وزیر داخل هیئت های نظارت کنار تشکل های اسلامی دانشگاه های منطقه یک، بیان کرد: با توجه به شکوه فعالیت تشکل های اسلامی در جهت افزودن بصیرت سیاسی دانشگاهیان و لزوم برنامه ریزی برای فراهم آوردن سطح طرب اجتماعی و فرهنگی داخل دانشگاه ها اخیرا اهداف، محاکمه ها و رویکردهای اجرایی و اقدامات هیئت های بازرسی پیاده شدن تشکل های اسلامی دانشگاه ها را ابلاغ کردیم.

وی همچنین با اشاره بوسیله نزدیکی روز دانشجو، بحث انتخابات جماعت شورای اسلامی داخل اسفندماه و مناظره عفاف و حجاب، تصریح کرد: افزایش شریک گروه های مختلف درون دانشگاه و پذیرش اختلاف دید و دلخواه و لزوم گفت وگو و برنامه ریزی بخاطر رشد فکری و اعتلای فعالیت های فرهنگی و مدنی داخل دانشگاه از اهم رویکردهای این معاونت به شمار می رود.

به گزارش موجودی اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، غفاری در ادامه افزود: تسهیل در فرایند اداری و امور اجرایی تشکل های اسلامی و فعالان فرهنگی و اجتماعی، انتظام ارتباط و تعامل با سایر نهادها و سازمان های خارج از دانشگاه، مهیا آوردن بنیان آستان مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی در دانشگاه ها، حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات حزن اندیشی و عجله در امور اجرایی تو جهت آشنایی دانشگاهیان با رویدادهای ایران و گیتی از سایر اهداف و دادرسی های هیئت های بازرسی پهلو تشکل های اسلامی محسوب می شود.

معاون فرهنگی وزیر علوم با رمز به رویکردهای اجرایی جلسات هیئت های نظارت پهلو تشکل های اسلامی دانشگاه ها، اعتراف کرد: برگزاری منظم جلسات به عزم ایفای نقش هدایتی و نظارتی این هیئت ها بر وضعیت تشکل های دانشجویی، بوسیله کارگماری کارشناسان مجرب به مسائل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بوسیله نشانی مسئول دبیرخانه هیئت نظارت، نظارت بر روند برگزاری انتخابات تشکل های اسلامی پیاده شدن بن مفاد آیین مجله پیش بینی شده، تسریع درون بررسی طرح ها و پروگرام های تشکل ها، بستگی و تعامل فعال بین تشکل ها و ایجاد تمهیدات لازم برای اختصاص جا کم ارزش داخل مملکت معاونت های فرهنگی و اجتماعی ازجمله رویکردهای اجرایی برای این هیئت ها به شمار می رود.

انتهای پیام