رغبت داوطلبان بوسیله مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در سال جاری

به گزارش ایسنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در رسم خبر و پاس وکیل رئیس دانشگاه و مهتر مرکز انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن محکوم کردن آشوب های چند روز اخیر در کشور، گفت: دشمنان همواره به عقب این هستند که مشکلاتی را برای ناحیه ایجاد کرده و در ذات حال جمهوری اسلامی ایران را که بدوی و بزرگ ترین مسئله نظام سلطه است از پای درآورند، ولی تدبیر مقام معظم رهبری هموار این دسیسه ها را خنثی می کند.

وی خاطرنشان کرد: در حوادث چند روز اخیر در کشور، طولانی امت ایران تماشاچی بودند که مقام معظم رهبری چگونه مشابه ستونی، حافظ امان سرزمین بودند.

ملت ایران امروز باید قدر بود رهبری معظم را بیشتر بدانند

مهتر دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید کنار اینکه ملت ایران امروز باید حیثیت حیات رهبری معظم را بیشتر بدانند، تصریح کرد: وقتی نکات، زوایا و مباحث موجود در اندیشه دولتمردان را مشاهده می کنیم، می فهمیم که مقام معظم رهبری کود همگی کاهلی ما را پیاده شدن دوش می کشد و هر مکان که ما کم می گذاریم، ایشان بر حد ما می افزایند و با ارتباطی که با مردم دارند، یک تنه و بموقع در چیز پهن مجهز می شوند.

وی با تأکید به خشکی امدن لزوم وقت شناسی در طولانی مناسبات روزانه و سیاست گذاری های جامعه، گفت: موضوع نماز، اهمیت لحظه شناسی را به ما نشان داده و تأکید می کند که کارها باید به موقع ایفا شود و تو غیر این عارض ضررهایی را به همراه خواهد داشت. این وقت شناسی در مقام سیاست ورزی و حکمرانی درون سرزمین را تنها مقام معظم رهبری داراست.

طبیب طهرانچی تو بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه داخل سال جاری دانشجویان داخل اطراف کارشناسی، رغبت بیشتری به دانشگاه آزاد اسلامی مدال داده اند، گفت: براساس آمارها؛ واحد قم ۴۹ درصد، واحد یزد ۵۸ درصد و واحد اصفهان ۴۹ درصد در پسند دانشجو پیشرفت داشته اند. این تکثیر تعداد دانشجو بسیار حائز ابهت است.

تنه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد:وارسی ها نشان می دهد که توجه به رعایت قضیه آراستگی، عفاف و حجاب موجب جلب اعتماد جامعه به فضا های آموزشی می شود و مردم از مسئولان تزیین تعلیم و تربیت می خواهند که امانتداران خوبی بخاطر آنها باشند. چنانچه امانتداری فرزندان مردم به مرحمت در واحدهای دانشگاهی عارض گیرد، رغبت به دانشگاه آزاد اسلامی نیز افزودن برملا خواهد کرد و این موضوع متجاوز شعف انگیز است.

وی با پیش روی اینکه اگر می خواهید دنیا را بوسیله دست آورید، باید به اقامه فقره موجد مبتلا باشید، گفت: درون هر مکانی که کار خدا اقامه شود، برکت و نصیب همچنین درون آن مکان افزایش می یابد و دوری از ذکر خدا باعث تنگدستی خواهد شد. این یک قاعده الهی است و باید در رأس کار صبر گیرد.

مهتر دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت مذاکره تفویض درون دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: گزینش از کالبد عمومی دانشگاه صیانت می نرم و کار بسیار بااهمیتی دارد.

طبیب طهرانچی خطاب بوسیله مدیران برگزینی استانی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: هموار درون فعالیت های خویشتن با عدالت رفتار کنید. این یک مبحث بسیار بنیادی در حکم انتخاب است. پالایش، مراقبت و بهداشت محیط توسط گزینش، برای فضایی که داخل درون آن قرار داریم نیز زیاد بنیادی است.

تن کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی باید سالم، نویدبخش و چابک باشد

طبیب طهرانچی با پیش روی اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۳۴ هزار کارمند است، پیش روی داشت: بدنه کارمندی دانشگاه بسیار عظیم است و مدخل رادیکال این دانشگاه را در پذیرش و تعامل با دانشجو تو بر می گیرد. درون واقع فضای دانشگاه مبتنی کنار فضای کارمندی اساس گذاشته شده و کارمندان نقش شدید در این دانشگاه دارند. از این رو این محور کارمندی باید سالم، نویدبخش و فرز باشد و گزینش باید در این مبحث با مداقه وارد عمل شود.

تنه شورای عالی نهضت فرهنگی با بیان اینکه عدم التزام بدنه کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی به دین، نهضت و اخلاق حرفه ای می تواند دانشگاه را داخل انجام رسالت خود سترون کند، گفت: پایش مستمر این وضعیت، وظیفه اصلی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی است. چنانچه تو این قسمت حراست قیافه نگیرد، دانشگاه با خسران بزرگی واضح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فضای دانشگاه باید پویا، ابدی و تندرست باشد. کامل ارکان دانشگاه باید وظیفه خود را بوسیله خوبی ایفا دهند. داخل این بین مباحث مربوط به اندام کارمندی بسیار اساسی است و گزینش باید در این موضوع مراقبت دوچندان داشته باشد.

اندام هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فضای اداری این دانشگاه تو اختیار بدنه کارمندی آن است، گفت: بدنه کارمندی حضرت مستمری در دانشگاه دارد و با دانشجویان نیز داخل ارتباط است، از این رو باید از این حوزه مراقبت جدی صورت گیرد.

به گزارش روابط اشتراکی دانشگاه آزاد اسلامی، حکیم طهرانچی با سپاسگزاری از زحمات حکیم مردانی در مرکز گزینش دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: دکتر مردانی با ترانه فعالیت بی وقفه برای نهضت اسلامی داخل هر حوزه ای که به ایشان نیاز بوده، حاضر شده و اقدامات بسیار خوبی ایفا داده است. دکتر مردانی هم اکنون داخل اداره کل انتصابات دانشگاه مبتلا فعالیت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن آرزوی موفقیت بخاطر مهندس موسوی در مرکز گزینش دانشگاه، اظهار داشت: وی تو زمان مسئولیت درون مرکز حراست، به موضوعات دانشگاه آزاد اسلامی اشراف محسوس کرده و می تواند از این تجربیات در حوزه گزینش بهره ببرد.

انتهای پیام