لرستان بوسیله لحاظ نرخ باسوادی جزو استان های درجه سه است

هاشم دالوند در شورای پشتیبانی سوادآموزی لرستان، اظهار کرد: ۸۶ هزار و ۳۹۶ نفر بی سواد مطلق داخل استان داریم که از این تعداد، ۲۹ هزار و ۴۴۳ نفر را تحت پوشش قرار دادیم.

وی دنباله رحم: از این تعداد افراد عرشه پوشش قرار گرفته شده ۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر در سطح خواندن و نوشتن مقبول شدند.

دالوند با اقرار اینکه اطراف های سوادآموزی، به ۲۰۰ نفر همچنین آموزش های مهارت آموزی را ارائه دادیم، گفت: ارج باسوادی دسته ۱۰ تا ۴۹ سال درون استان ۹۲.۵ درصد است و لرستان جزو استان های منصب ۳ محسوب می شود.

کمک نهضت سوادآموزی لرستان بیان کرد: بوسیله لحاظ مقدار بی سوادی جزو ۱۰ استانی هستیم که نرخ بی سوادی فوقانی داریم.

وی نشانی کرد: تا سال ۱۴۰۰ بنا داریم بی سوادی را در استان ذات کن کنیم.

دالوند گفت: امسال شرط ما مافوق پوشش راحتی اعطا کردن ۱۴ هزار و ۸۳۱ نفر است که تاکنون ۶۰ درصد این افراد را مادون پوشش خویشتن استراحت دادیم.

انتهای پیام