گشادن ۲ فراش در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی تهران بزودی

به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسین پورغریب درون جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه مخاطبان ما دانشجویان هستند، اظهار کرد: دانشجویان باید مطمئن شوند که فاصله ای بین ما و آن ها زدودن و به نشانی خانواده مواجب داریم به دانشجویان خدمت کنیم.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران از برنامه های پیش رو تا پایان اسفند خبر عدالت و افزود: برگزاری دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان، جشنواره ورزشی دانشجویان و ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا از اهم فعالیت های این معاونت است که باید با استفاده از همه ظرفیت ها و نظم درون کارها به نحو احسن برگزار شوند.

بر ماخذ اخبار دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز مدیران و مسئولان مجهز داخل کنفرانس به مناقشه و تبادل نظر پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند.

انتهای پیام