سال آینده رشد بودجه ای بهتری داریم

حکیم جلیل کوهپایه زاده درون گفت وگو با ایسنا ضمن اشعار این مطلب و ضمن تاکید به خشکی امدن اینکه برای سال 99 رشد بودجه ای بهتری در نظام اشتی نسبت به سال 98 خواهیم داشت، تقریر کرد: بودجه دانشگاه ها در سال ۹۹ تو مقایسه با سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد افزایش بودجه داخل بخش های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، بهداشت و درمان داشته است.

وی تو خصوص مملکت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی ایران و نقش آن در صرفه جویی نفقه ها همچنین گفت: استفاده از فناوری اطلاعات دانشگاه در حال توسعه است اما شاید این فناوری ها در حال مهیا نتواند کامل نیازهای دانشگاه را مرتفع سازد؛ از این رو مرجح است مسئولان دانشگاه زمان و توان بیشتری برای توسعه این حوزه صرف کردن کنند و دانشگاه موظف است حوزه هایی شبیه فناوری اطلاعات، روابط عمومی، حقوقی و عمرانی را ارج نهاده و علاوه به خشکی امدن معاون به آنها، از توانمندی های آن حوزه ها نیز بوسیله رویه مرجح بهره برداری بطی ء.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران بوسیله دستور کار های این دانشگاه در حوزه جذب دانشجویان خارجی اشاره کرد و اقرار کرد: برای جذب دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه تلاش های زیادی ادا داده ایم و در حال حاضر همچنین ۲۰۰ دانشجوی خارجی در لفافه ها متنوع علوم پزشکی این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و جذب دانشجویان خارجی بیشتر داخل بخش و ظرفیت های تهی دانشگاه اتفاق محذوف است.

انتهای پیام