برگزاری مسابقه “ترم کرونایی” تو دانشگاه تهران

به گزارش ایسنا، این محک با شعار «تقلا کنیم از تهدیدها فرصت بسازیم» برگزار می شود. محورهای مانور ترم کرونایی، خود مراقبتی و تعظیم بهداشت در پیشگیری و مبارزه با کرونا، نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیشگیری و مبارزه با کرونا، بهداشت روانی، امیدواری و اوقات فراغت در ایام کرونایی، عوارض، پیامدها و آموخته های فردی، اجتماعی و خانوادگی ترم کرونا است.

بنا پهلو اعلام روابط اشتراکی دانشگاه تهران، علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب عکس، مقاله کوتاه، ادبیات و کاریکاتور بوسیله همراه شهرت و اشتهار خانوادگی، صیت دانشگاه، شماره دانشجویی و نشانی پست الکترونیکی، حداکثر تا تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ بوسیله آدرس [email protected] ارسال کنند.

داخل فراخوان این مسابقه اعلام شده که به آثار با نگاه مثبت و طنز اجتماعی امتیاز ویژه ای دلبستگی می گیرد.

انتهای پیام